Μεταφορά - Τοποθέτηση

Aπό τους σημαντικότερους παράγοντες για τη σωστή λειτουργία και την ποιότητα των κουφωμάτων είναι η σωστή μεταφορα και τοποθέτηση, που εξασφαλίζει την καλή λειτουργία και την μέγιστη απόδοση των προδιαγραφών τους.Κανένα από τα υλικά δεν έχει αξία (προφίλ, μηχανισμοί, υαλοπίνακες), αν τα κουφώματα αλουμινίου τοποθετηθούν λάθος και μάλιστα μπορεί να αποδειχτούν άχρηστα ή ακόμη και επικίνδυνα. Η τοποθέτηση των κουφωμάτων θα πρέπει να γίνεται από
Η τοποθέτηση των κουφωμάτων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εκπαιδευμένα συνεργεία και αυτό γιατί παρατηρείται συχνά, μερικές εταιρείες παραγωγής κουφωμάτων για λόγους κόστους, να χρησιμοποιούν εξωτερικά συνεργεία τοποθέτησης που σκοπό έχουν την ταχύτητα παράδοσης του έργου.

Κατά την έναρξη τοποθέτησης ελέγχουμε τα κουφώματα για τυχόν φθορές, κατά την μεταφορά τους στην οικοδομή. Αφού διαπιστώσουμε ότι για το κάθε άνοιγμα υπάρχει και το αντίστοιχο κούφωμα, αρχίζει η τοποθέτηση τους.
Εγγυόμαστε για την ποιότητα κατασκευής των υλικών, αλλά και για τις υπηρεσίες της εταιρείας μας, αναλαμβάνοντας την μελέτη, την τοποθέτηση και τη μετέπειτα υποστήριξη (service) από εξειδικευμένο συνεργείο. Η συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής πρώτων υλών, η άριστη κατασκευή, οι πιστοποιήσεις μας, το άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό, η γρήγορη εξυπηρέτηση και οι ανταγωνιστικές τιμές, είναι ταυτότητα και εγγύηση για την εταιρεία μας.