ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Τα συρόμενα κουφώματα αλουμινίου είναι ένας 

Οικονομικά είναι ελάχιστα πιο ακριβά από τα ανοιγόμενα όμως γίνεται καλύτερη αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου της οικίας. Όπως και στα ανοιγόμενα έτσι και εδώ, είναι δυνατή η τοποθέτηση υαλοπίνακων με ειδικά τεχνικά και ενεργεικά χαρακτηριστικά για την επίτευξη ασφάλειας, θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.

Τα συρόμενα κουφώματα αλουμινίου έχουν διάφορους τύπους και οι πιο βασικοί από αυτούς είναι:

Επάλληλα: κουφώματα των οποίων τα φύλλα σύρονται το ένα πάνω από το άλλο και έτσι αφήνουν μόνο το μισό άνοιγμα ελεύθερο.
Χωνευτά: συρόμενα κουφώματα των οποίων τα φύλλα μπαίνουν μέσα στον τοίχο.