πόρτες εισόδου με σταθερά αλουμινίου

 Πόρτες αλουμινίου με σταθερά ένθετα


πόρτες αλουμινίου με ένθετα σταθερά συναντάμε κυρίως σε εισόδους πολυκατοικίας.

 

 


Μπορεί να έχουμε παραπάνω από ένα σταθερό, δεξιά, αριστερά αλλά και επάνω από την πόρτα.

 

 


Τα σταθερά είναι σύνηθες να κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό που είναι και η πόρτα.

 

 


Μπορούν όμως να κατασκευαστούν και από οποιοδήποτε άλλο επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

 

Συχνά επιλέγονται να είναι με τζάμι τρίπλεξ ή με τζάμι με σιδεριά. Η επιλογή αυτή συνδυάζει ασφάλεια, φωτεινότητα και ορατότητα. Η τελική επιλογή γίνετε σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χώρου.